Omschrijving

Nieuw Woelwijck is een zelfstandige stichting, waarvan de oprichting en de doelstelling statutair zijn vastgelegd in 1977. De stichting heeft haar activiteiten georganiseerd op één locatie, de dorpsgemeenschap van verstandelijk gehandicapten in Sappemeer.

In de dorpsgemeenschap wonen bijna vierhonderd matig tot zeer ernstig verstandelijk gehandicapte bewoners. Aan deze mensen wordt 24-uurs zorg geboden in een beschermde leefomgeving. Voor ongeveer 15 mensen wordt de zorg geboden in de vorm van alleen dagbesteding en logeeropvang. Deze zorg wordt geboden in de opbouw naar wonen.

De nieuwe woningen komen in 4 clusters rond het dorpscentrum te liggen. Hiermee wordt een nauwe relatie met korte looplijnen naar de voorzieningen gerealiseerd. Tegelijk wordt de relatie met de natuur en omgeving gemaakt. Hoewel de plattegronden van de woningen gelijk zijn is elk cluster uitgewerkt in een specifiek concept in relatie met het landschap. Hiermee wordt de herkenbaarheid van de woonomgeving vergroot zodat er een natuurlijke oriëntatie op het terrein ontstaat. Tussen elke cluster bevindt zich een groene spatie zodat er echt verschillende omgevingen met betekenis worden gecreëerd. Bijv. is cluster Wilg geïnspireerd op de omgeving van het ven, een natuurlijk landschap met berken, wilgen en grassen. De kleur van de gevels verlopen van donker naar heel licht, dit geeft een mooi samenspel met de berken- en wilgenstammen. De terrassen liggen beschut in het hoge gras.

Paas Totaalafbouw verzorgd hier de Cementdekvloeren, stukadoorswerk en het spackspuitwerk op alle betonplafonds

Locatie:Sappemeer
Opdrachtgever:Brand bouwgroep
Uitgevoerd door:Paas B.V.

Galerij